Stavba

Stavba

01

Stavebné Práce

Realizujeme dodávky stavebných prác na kľúč, ale aj formou subdodávok. Realizujeme novostavby, rekonštrukcie, modernizujeme adaptujeme už existujúce stavby. Firma ponúka tesárske práce, ktoré sa špecializujú na systémové debnenie skeletov a mostov od popredných dodávateľov a armovacie práce, ktorých náplňou je armovanie skeletov (stien, stropov, základných dosiek, stĺpov prevlakov…) a mostov (základných pätiek, pilierov, oporných stien a mostových konštrukcií).

Spoločnosť za vykonanú prácu ručí v plnom rozsahu, taktiež ručí za plnenie termínov, pretože základnou ideou a filozofiou spoločnosti je prispôsobenie sa požiadavkám investora, požadovanie 100% kvality od všetkých zamestnancov, plnenie a skracovanie termínov realizácie stavieb. Snaží sa to dosiahnuť tým, že zamestnanci sú dochvíľni a spoľahliví, majú absolvované školenia podľa BOZP, majú absolvované lekárske prehliadky a majú preukazy viazačov bremien.

Ponuka služieb